دانشگاه
    
    
    
صفحه اصلي
 ورود به سيستم  شنبه 3 آبان 1393    
سيستم جمع آوري اطلاعات و آمار


 

كد كاربري:

كلمه رمز:

****************************************

بسيار فوري: لازم بذكر است كه كليه واحدها، مراكز آموزشي و آموزشكده‌هاي فني حرفه‌اي سما موظفند تا فايل اكسل پرسشنامه ارزيابي عملكرد را از قسمت برداشت فايل

                   برداشته و نسبت به تكميل هرچه سريعتر آن اقدام نموده و حداكثر تا ICTسايت تاريخ 16/6/1393ارسال نمايند

  ****************************************

نكته بسيار مهم: مطابق بخشنامه شماره 52258/79 مورخ 15/5/1393  كليه واحدها، مراكز آموزشي و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي سما موظفند حداكثر ظرف مدت 20 روز از تاريخ صدور بخشنامه فوق الذكر، نسبت به بازنگري و تكميل اطلاعات در سيستم آموزش و  شهريه سيدا اقدام نمايند (sida.iau.ir)

  ****************************************

 آن دسته از واحدهايي كه تاكنون فايل قبلي را بدون نقص براي اين اداره كل فرستاده اند نيز مي بايست فايل جديد را تكميل نموده و آنرا مجددا ارسال نمايند

student.rar

لازم بذكر است آندسته از واحدهايي كه از نرم افزار سيدا 4 استفاده مي نمايند مي بايست جهت توليد فايل دانشجويان فوق الذكر،نسخه جديد آمار را از قسمت ذيل برداشت نمايند

amar.rar

قابل ذكر است كه جهت تكميل نمودن برخي فيلدها نظير كد‌‌‌‌‌‌پستي دانشجويان مي توانيد از فايل مركزآزمون استفاده نماييد

 

ورود به سيستم
اطلاعات واحد
اطلاعات دانشکده ها
مشخصات پرسنل فناوري
اطلاعات دانشجويان
اطلاعات نيروي انساني
اطلاعات زمين
اطلاعات ساختمان
اطلاعات امور پژوهشي
آمار پژوهشي
اطلاعات كتابخانه
اطلاعات تجهيزات و سيستمهاي مکانيزه
اطلاعات فعاليتهاي فرهنگي و سياسي
اطلاعات رويدادهاي ورزشي
اطلاعات سايتهاي رايانه اي اينترنت و اينترانت
بودجه
فعاليتها در حوزه پژوهش
اطلاعات ترابري و ارتباطات
مسابقه و جشنواره ها
ارتباطات شبكه
تماس با ما