دانشگاه
    
    
    
صفحه اصلي
 ورود به سيستم  سه شنبه 31 تير 1393    
سيستم جمع آوري اطلاعات و آمار


 

كد كاربري:

كلمه رمز:

****************************************

نكته بسيار مهم: كليه واحدهاي دانشگاهي موظفند نسبت به تكميل آمار و اطلاعات واحد در سايت آمار و اطلاعات  و نيز ارسال فايل اطلاعات ثبتي دانشجويان

 حداكثر تا تاريخ‌‌‌‌20/2/1393  اقدام نمايند. بديهي است پس از اتمام آخرين مهلت زماني اعلام شده ليست اسامي واحدهايي كه در تكميل و ارسال آمار و اطلاعات موردنظر كوتاهي نموده و يا بطور ناقص و اشتباه تكميل و ارسال نموده باشند ، به نمايندگان تام الاختيار رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي در هيات امناهاي استان‌ها اعلام گرديده و مشمول جرايم موردنظر خواهند گرديد

****************************************

 آن دسته از واحدهايي كه تاكنون فايل قبلي را بدون نقص براي اين اداره كل فرستاده اند نيز مي بايست فايل جديد را تكميل نموده و آنرا مجددا ارسال نمايند

student.rar

لازم بذكر است آندسته از واحدهايي كه از نرم افزار سيدا 4 استفاده مي نمايند مي بايست جهت توليد فايل دانشجويان فوق الذكر،نسخه جديد آمار را از قسمت ذيل برداشت نمايند

amar.rar

قابل ذكر است كه جهت تكميل نمودن برخي فيلدها نظير كد‌‌‌‌‌‌پستي دانشجويان مي توانيد از فايل مركزآزمون استفاده نماييد

 

ورود به سيستم
اطلاعات واحد
اطلاعات دانشکده ها
مشخصات پرسنل فناوري
اطلاعات دانشجويان
اطلاعات نيروي انساني
اطلاعات زمين
اطلاعات ساختمان
اطلاعات امور پژوهشي
آمار پژوهشي
اطلاعات كتابخانه
اطلاعات تجهيزات و سيستمهاي مکانيزه
اطلاعات فعاليتهاي فرهنگي و سياسي
اطلاعات رويدادهاي ورزشي
اطلاعات سايتهاي رايانه اي اينترنت و اينترانت
بودجه
فعاليتها در حوزه پژوهش
اطلاعات ترابري و ارتباطات
مسابقه و جشنواره ها
ارتباطات شبكه
تماس با ما