دانشگاه
    
    
    
صفحه اصلي
 ورود به سيستم  چهارشنبه 15 مهر 1394    
سيستم جمع آوري اطلاعات و آمار


 

كد كاربري:

كلمه رمز:

****************************************

بسيار فوري: كليه واحدها، مراكز آموزشي و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي سما مي بايست سايت آمار واطلاعات را تكميل نموده و نيز فايل اطلاعات ثبتي دانشجويان خود را ارسال نمايند ، حداكثر مهلت تعيين شده  روز سه شنبه مورخ 15/2/1394 تعيين گرديده است. شايان گفتن است جهت ارسال فايل اطلاعات ثبتي دانشجويان  آدرسهاي ذيل اعلام ميگردد:

amar.siau@gmail.com

stat@ict.iau.ir

  ****************************************

 آن دسته از واحدهايي كه تاكنون فايل قبلي را بدون نقص براي اين اداره كل فرستاده اند نيز مي بايست فايل جديد را تكميل نموده و آنرا مجددا ارسال نمايند

student.rar

قابل ذكر است كه جهت تكميل نمودن برخي فيلدها نظير كد‌‌‌‌‌‌پستي دانشجويان مي توانيد از فايل مركزآزمون استفاده نماييد

 

ورود به سيستم
اطلاعات واحد
اطلاعات دانشکده ها
مشخصات پرسنل فناوري
اطلاعات دانشجويان
اطلاعات نيروي انساني
اطلاعات زمين
اطلاعات ساختمان
اطلاعات امور پژوهشي
آمار پژوهشي
اطلاعات كتابخانه
اطلاعات تجهيزات و سيستمهاي مکانيزه
اطلاعات فعاليتهاي فرهنگي و سياسي
اطلاعات رويدادهاي ورزشي
اطلاعات سايتهاي رايانه اي اينترنت و اينترانت
بودجه
فعاليتها در حوزه پژوهش
اطلاعات ترابري و ارتباطات
مسابقه و جشنواره ها
ارتباطات شبكه
تماس با ما