دانشگاه
    
    
    
صفحه اصلي
 ورود به سيستم  شنبه 29 فروردين 1394    
سيستم جمع آوري اطلاعات و آمار


 

كد كاربري:

كلمه رمز:

****************************************

بسيار فوري: كليه واحدها، مراكز آموزشي و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي سما كه آمار سايت آمار واطلاعات را تكميل ننموده و يا فايل اطلاعات ثبتي دانشجويان خود را ارسال ننموده‌اند ، با توجه به اتمام مهلت قبلي داده شده(شنبه مورخ 8/9/1393) و همچنين دستور رياست محترم دانشگاه آخرين مهلت درج و ارسال آمار و اطلاعات مذكور پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 11/9/1393 تعيين گرديده است. شايان گفتن است در صورت عدم درج در سايت و ارسال فايل اطلاعات ثبتي دانشجويان پس از تاريخ ياد شده، ليست اسامي واحدهاي متخلف به رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي اعلام خواهد شد.

  ****************************************

 آن دسته از واحدهايي كه تاكنون فايل قبلي را بدون نقص براي اين اداره كل فرستاده اند نيز مي بايست فايل جديد را تكميل نموده و آنرا مجددا ارسال نمايند

student.rar

قابل ذكر است كه جهت تكميل نمودن برخي فيلدها نظير كد‌‌‌‌‌‌پستي دانشجويان مي توانيد از فايل مركزآزمون استفاده نماييد

 

ورود به سيستم
اطلاعات واحد
اطلاعات دانشکده ها
مشخصات پرسنل فناوري
اطلاعات دانشجويان
اطلاعات نيروي انساني
اطلاعات زمين
اطلاعات ساختمان
اطلاعات امور پژوهشي
آمار پژوهشي
اطلاعات كتابخانه
اطلاعات تجهيزات و سيستمهاي مکانيزه
اطلاعات فعاليتهاي فرهنگي و سياسي
اطلاعات رويدادهاي ورزشي
اطلاعات سايتهاي رايانه اي اينترنت و اينترانت
بودجه
فعاليتها در حوزه پژوهش
اطلاعات ترابري و ارتباطات
مسابقه و جشنواره ها
ارتباطات شبكه
تماس با ما